Splošni pogoji uporabe in sodelovanja na spletnem portalu MojaLeta.si


Splošni pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe vsebin in storitev portala MojaLeta.si, ki je namenjen starejšim. Lastnik in upravljavec portala je zavod:
MojaLeta.si, zavod za promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti, Korovci 6, 9261 Cankova.
Zadnjič popravljeno 23.5.2018.

• Navedeni pogoji veljajo za vsakogar, ki obišče spletni portal MojaLeta.si, se prijavi na e-novice, se registrira, zastavi vprašanje strokovnjakom ali zavodu (v nadaljevanju upravljavec) preko kontaktnega obrazca na portalu, preko elektronske pošte ali telefona ter za vsakogar, ki kar koli drugače uporablja spletni portal MojaLeta.si ali na njem kakor koli sodeluje (v nadaljevanju uporabnik).

• Z uporabo spletnih strani in storitev portala uporabnik v celoti sprejema splošne pogoje, izjavlja, da jih v celoti pozna in se z njimi strinja ter se obenem zavezuje, da jih bo spoštoval.

• Upravljavec lahko pogoje uporabe kadar koli spremeni na način, da spremembe objavi na tej strani. O spremembi ni dolžan izrecno obvestiti uporabnikov portala. Če uporabnik po spremembi pogojev nadaljuje z uporabo portala, se šteje, da je s spremembami pogojev uporabe seznanjen in da z njimi soglaša.

• Priporočamo, da splošne pogoje uporabe redno spremljate. Če se s pogoji uporabe in politiko zasebnosti ne strinjate, vas prosimo, da nemudoma zapustite portal.

• Spletni portal MojaLeta.si uporabniku nudi brezplačne, aktualne in zanimive vsebine; informacije in neobvezujoče nasvete strokovnjakov s področja medosebnih odnosov, prava, financ in zdravja ter drugih področij; ter družabna orodja za povezovanje in komuniciranje z ostalimi člani: klepetalnico, zasebno pošto, možnost urejanja profila ter priporočanja in sklepanja prijateljstev z drugimi registriranimi člani in druga orodja.

• Spletni portal MojaLeta.si uporabnikom omogoča registracijo in ustvarjanje osebnega profila, ki je na portalu javno dostopen. Uporabnik si profil ustvari z namenom lažjega iskanja prijateljev in komuniciranja z njimi. Lahko si izbere poljubno uporabniško ime in geslo, ki je poznano izključno njemu. Registriran uporabnik lahko svoj profil ureja in kadarkoli trajno izbriše, vkolikor to želi. Upravljavec si pridržuje pravico, da ob morebitnem neupoštevanju teh pogojev uporabe portala po lastni presoji in brez vnaprejšnjega obvestila del profila ali celoten profil kadarkoli ustrezno spremeni ali odstrani.

• Upravljavec si pridružuje pravico do zavrnitve uporabniškega imena, ki je že zasedeno, kakor koli žaljivo, komercialno, zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami ali po presoji upravljavca kakor koli drugače neprimerno.

• Z objavo fotografije v svojem profilu oziroma kjer koli na portalu MojaLeta.si uporabnik izjavlja, da je lastnik fotografije oz. ima pravico do njene objave ter da soglaša z javno objavo fotografije. Objava fotografij znanih osebnosti in žaljivih fotografij je strogo prepovedana. Upravljavec si pridružuje pravico, da po lastni presoji izloči neprimerne fotografije.

• Profili registriranih uporabnikov postanejo del baze uporabnikov spletnega portala MojaLeta.si, ki je last Zavoda MojaLeta.si Korovci. Podatki so popolnoma zaščiteni in varno shranjeni. Varujemo jih skladno s Splošno uredbo (EU 2016/679) o varovanju osebnih podatkov (GDPR).

•Zavod MojaLeta.si Korovci je izključni in absolutni lastnik vseh pravic na vseh vsebinah (tako tekstovnih kot slikovnih), podatkih in informacijah, ki jih vsebuje portal Mojaleta.si – tako uredniških kot tudi tistih, ki jih na portal MojaLeta.si kakor koli vnesejo registrirani ali neregistrirani uporabniki.

• Družabna orodja so namenjena izključno registriranim uporabnikom in se lahko uporabljajo za iskanje izgubljenih stikov, novih prijateljev, kolegov s podobnimi zanimanji ter za iskanje partnerja. Uporaba vseh storitev je izključno na lastno odgovornost. Upravljavec ne zagotavlja uspeha pri iskanju želenih stikov in ne jamči za resničnost in točnost podatkov, ki jih sami posredujejo uporabniki storitve. Prav tako upravljavec ni odgovoren za morebitno izgubo, škodo ali kakršne koli druge posledice, nastale zaradi prejetja ali uporabe podatkov, informacij in drugih gradiv, ki vam jih uporabniki posredujejo na portalu MojaLeta.si.

• Vsebine spletnega portala MojaLeta.si so na voljo vsem, registracija pa je namenjena samo osebam, starejšim od 45 let. Z registracijo izjavljate, da ste stari vsaj 45 let in upravitelju dajete pravico do javnega prikazovanja in reprodukcije vnešenih vsebin, podatkov, slikovnega gradiva in vseh ostalih informacij, povezanih z vašo rabo portala MojaLeta.si. Ta pravica ni časovno omejena.

• Uporabnik z registracijo izjavlja, da se zaveda in da soglaša s tem, da upravljavec ni dolžen zagotavljati zasebnosti in varnosti informacij, ki jih uporabnik posreduje drugim registriranim ali neregistriranim uporabnikom portala MojaLeta.si. Prav tako upravljavec ne more zagotoviti, da uporabniku s strani drugih uporabnikov nikoli ne bo posredovana nezaželena, žaljiva ali neprimerna vsebina, čeprav je širjenje takih vsebin na portalu prepovedano.

• Opozarjamo vas, da bodite pri posredovanju zasebnih informacij drugim uporabnikom previdni in se zavedajte, da jih posredujete izključno na lastno odgovornost.

• Uporabniki so v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije osebno odgovorni za vse izjave, mnenja, nasvete in kakršne koli druge vsebine, ki jih objavijo na straneh spletnega portala MojaLeta.si.

• Z registracijo uporabnik izjavlja, da bo vse informacije, ki mu jih drugi uporabniki posredujejo med uporabo portala MojaLeta.si obravnaval kot zaupne in zasebne ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

• Pravnim osebam registracija na portal MojaLeta.si ni dovoljena.

• Uporabnik se lahko registrira le v lastnem imenu, registracija drugih oseb ni dovoljena.

• Registracija za kakršne koli nezakonite namene je strogo prepovedana.

• Z uporabo portala MojaLeta.si med uporabniki in upravljavci portala ne nastane nobeno poslovno oz. pravno razmerje. Brezplačne informacije in brezplačna pravna pomoč, ki jih nudi spletni portal MojaLeta.si, niso enake brezplačni pravni pomoči, ki jo ureja Zakon o brezplačni pravni pomoči.

• Uporabnik mora upoštevati, da so odgovori strokovnjakov le nasveti, podani na osnovi zastavljenega vprašanja in omejenih informacij, ki jih uporabnik navede. Pri odgovorih nikakor ne gre za diagnozo, ki bi lahko nadomestila obisk osebnega zdravnika. Vsebine spletnega mesta se lahko spreminjajo oziroma lahko zastarajo. Uporabnik uporablja informacije na lastno odgovornost, ustvarjalci spletnega mesta ne jamčijo za točnost podatkov in ne odgovarjajo za nobeno morebitno nastalo škodo. Ni nujno, da prispevki in odgovori strokovnjakov izražajo tudi mnenje uredništva spletnega mesta.

• Vsi podatki uporabnika se uporabljajo izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Podatki, ki se zahtevajo za zastavitev vprašanja, so podvrženi Zakonu o varstvu osebnih podatkov in jih v skladu z njim varujemo. V nobenem primeru ni razkrita identiteta uporabnika, ki je vprašanje zastavil. Uporabnik ima tudi možnost, da vprašanaj zastavi anonimno.

• Registrirani uporabniki spletnega portala MojaLeta.si so jasno in nedvoumno podali soglasje, da dovoljujejo, da MojaLeta.si hrani njihove podatke, ki so jih vnesli ob registraciji (uporabniško ime, geslo ...). Uporabnik ima pravico, da v vsakem danem trenutku pridobi kopijo osebnih podatkov, ki se shranjujejo o njem. Pravico ima zahtevati popravek podatkov, vpogled v njih ali trajni izbris.

• Uporabniki portala Mojaleta.si, ki so jasno in nedvoumno izrazili željo, da se naročijo na Mojaleta.si uredniške e-novice in/ali Mojaleta.si promocijske e-novice oz. e-novice naših poslovnih partnerjev in podali svoje soglasje, bodo le-te tudi prejemali. Uporabnik lahko svojo naročnino na e-novice, če to želi, kadar koli odpove, in sicer s klikom na za to pripravljeno povezavi v e-novicah ali pa se obrne neposredno na nas preko e-maila info@mojaleta.si. Vsi osebni podatki so obravnavani zaupno, v skladu s Splošno uredbo (EU 2016/679) o varovanju osebnih podatkov (GDPR) in se ne bodo uporabljali za druge namene kot so bili pridobljeni.

• Upravljavec lahko zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem in podizvajalcem, ki prav tako poslujejo v skladu z uredbo GDRP in ki so pogodbeno zavezani, da lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil ter pooblastil. Ta podjetja so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezana k zagotavljanju varstva osebnih podatkov

• Spletni portal MojaLeta.si pri podajanju odgovorov na vprašanja strokovnjakom ni časovno omejen, a si bo prizadeval v okviru svojih zmožnosti čim prej odgovoriti na zastavljena vprašanja uporabnikov. Če na posamezna vprašanja ne odgovori ali ne more odgovoriti, lahko odgovor zavrne brez kakršne koli utemeljitve in za to v nobenih okoliščinah ni odškodninsko odgovoren.

• Spletni portal MojaLeta.si izključuje vsakršno odškodninsko ali drugo materialno odgovornost upravljavcev in drugih iz strani Zavoda MojaLeta.si Korovci pooblaščenih ustvarjalcev portala za kakršno koli škodo, ki bi uporabniku ali tretji osebi nastala zaradi uporabe portala ali v zvezi z njo, vključno z oblikami škode, ki se v času nastanka teh pogojev ne štejejo za pravno priznane.

• Upravljavci portala MojaLeta.si niso ponudniki storitev informacijske družbe v smislu določb Zakona o varstvu potrošnikov.

• Upravljavci spletnega portala MojaLeta.si si prizadevajo nuditi ustrezne tehnične pogoje, ki uporabnikom zagotavljajo nemoteno uporabo portala, a si pridržujejo pravico do krajših ali daljših prekinitev dostopnosti do portala, zaradi morebitnih potreb po vzdrževanju ali drugih razlogov. Odgovornost upravljavcev portala za kakršno koli škodo ali neprijetnosti, ki bi nastala zaradi tehničnih ali drugih težav, je v celoti izključena.

• Vse vsebine, ki so objavljene na spletnem portalu MojaLeta.si, so last lastnika in upravljavca in predstavljajo predmet avtorskih in sorodnih pravic. Njihova kakršna koli uporaba ali reproduciranje brez dovoljenja upravljavca in navedbe vira sta strogo prepovedana. Upravljavec in lastnik spletnega portala MojaLeta.si bo v primeru kršitev pravic intelektualne lastnine sprožil sodni postopek v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

• Spletni portal MojaLeta.si si pridržuje pravico do uporabe vseh vsebin (besedila in fotografij), posredovanih s strani uporabnika, za javne namene in namene promocije spletnega portala MojaLeta.si na straneh portala in v drugih medijih, pri čemer je dolžan varovati pravico do zasebnosti uporabnika. Ob tem se uporabnik strinja s prenosom svojih avtorskih (materialnih in nematerialnih) pravic na spletni portal MojaLeta.si.

• Uredništvo spletnega portala MojaLeta.si po pošti prejetih nenaročenih gradiv ne vrača in zanje ne plačuje, ne glede na to, ali jih objavi ali ne. V kolikor na naslov uredništva MojaLeta.si posredujete kakršna koli gradiva, izjavljate, da uredništvu dovoljujete časovno neomejeno in brezplačno objavo poslanih gradiv.

• Uporabniki v celoti odgovarjajo za vse informacije, ki jih objavijo v komentarjih na spletnem portalu MojaLeta.si in za vse aktivnosti, ki se zgodijo pod njihovimi uporabniškimi imeni in gesli. Vsebina, ki jo posredujejo in prenašajo uporabniki v komentarjih, ne odraža stališč uredništva portala MojaLeta.si.

• Upravljavec ne more zagotoviti in ne jamči za to, ali uporabniki navajajo resnična dejstva o sebi in drugih, strogo prepovedana na portalu MojaLeta.si pa so dejanja in izjave, ki bi lahko prizadela človekovo dostojanstvo, spodbujala rasno, spolno ali narodnostno diskriminacijo in versko ali politično nestrpnost ter dejanja, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali zaščiti okolja ali kulturne dediščine, dejanja, ki žalijo verska ali politična prepričanja ali škodijo interesom drugih uporabnikov portala MojaLeta.si, dejanja, ki kršijo zakon o intelektualni lastnini, pravico do zasebnosti ali druge z veljavnimi zakoni določene pravice.

• Upravljavec si pridružuje absolutno pravico do ukinitve ali spremembe portala MojaLeta.si v celoti ali deloma ter do omejitve dostopa do določenih vsebin in orodij, ki so na voljo na spletnem portalu MojaLeta.si.

• Na portalu MojaLeta.si je prepovedano objavljati kontaktne in identifikacijske podatke uporabnikov, kot so poštni naslovi, elektronski naslovi, telefonske številke ali uporabniška imena drugih, konkurenčnih storitev ali programov; razen, v elektronskem obrazcu, ki ga objavi upravljavec za potrebe nagradne igre ali potrditve registracije. Neupoštevanje te določbe daje upravljavcu pravico, da po lastni presoji in brez vnaprejšnjega obvestila vsebino kadar koli ustrezno spremeni ali odstrani.

• Prepovedano je vsako brezplačno oglaševanje v komentarjih, v zasebni pošti, v klepetalnici in na vseh drugih delih portala MojaLeta.si brez predhodnega dogovora z upravljavcem portala. Za oglaševanje se šteje tudi dejanje, ko posameznik ali skupina v sporočilih, podpisih, komentarjih ipd. večkrat izpostavi slogan, povezavo na drugo spletno stran, storitev ali servis. Upravljavec lahko po lastni presoji in brez utemeljitve briše katero koli vsebino (sporočilo, fotografijo, uporabniško ime ipd.), za katerega domneva, da jo uporabnik izkorišča v namen lastne ali tuje promocije ali pa presodi, da je za ostale uporabnike kakor koli moteča ali neprimerna.

• Prepovedana je uporaba katerega koli dela portala za širjenje kakršnih koli nezakonitih vsebin, kot so virusi, ki bi lahko povzročili škodo drugim uporabnikom ali kakor koli vplivali na delovanje spletnega portala MojaLeta.si. Prav tako so strogo prepovedani kakršni koli posegi v računalniško kodo, kopiranje, distribucija in uporaba računalniške kode ter strukture spletnega portala MojaLeta.si, ki sta zaščiteni z določbami prava intelektualne lastnine in avtorsko zaščitenega gradiva.

• Ko gre za dogovorjeno oglaševanje, je naročnik v celoti odgovoren za vsebino svojih oglasnih sporočil in za lektoriranje le-teh. Zavezuje se, da njegova oglasna sporočila ne bodo kršila veljavnega Zakona o oglaševanju ali/in ne bodo v nasprotju z veljavnim Slovenskim oglaševalskim kodeksom ter da ne bo objavljal oglasov, ki bi lahko kakor koli prizadeli človekovo dostojanstvo, vzpodbujali rasne, spolne ali narodnostne diskriminacije in verske ali politične nestrpnosti ter dejanja, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali zaščiti okolja ali kulturne dediščine, žalili verska ali politična prepričanja ali škodili interesom uporabnikov portala MojaLeta.si. Upravljavec si pridržuje pravico, da zavrne ali umakne oglasno sporočilo, ki ne izpolnjuje zgoraj navedenih kriterijev. V navedenem primeru upravljavec ni dolžan povrniti cene objave oglasa ali o tem obvestiti ali zaprositi za dovoljenje naročnika.

• Morebitna vprašanja in pripombe v zvezi z uporabo portala lahko pošljete na e-naslov: info@mojaleta.si.

• Navedeni pogoji veljajo od 23.5.2018 dalje in se lahko kadar koli spremenijo ali dopolnijo brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila.

• Uporabnik se strinja, da bo vse storitve in vsebine portala MojaLeta.si uporabljal v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.
 
Prijavi se
Uporabniško imeGeslo* Pozabljeno geslo? Klikni TUKAJ!
* Nov uporabnik? Registriraj se!
Predlogi prijateljev
Registriraj / prijavi se da ti bomo lahko priporočali nove prijatelje.
Ambasadorji MojaLeta.si arrow right
Zvezdana Mlakar

Zvezdana Mlakar
igralka


"Človek se mora imeti rad. Le tako najde moč za spremembe in neskončno veselo lepoto, ki sije navzven."

Uredništvo Kontakt O portalu Oglaševanje Splošni pogoji Piškotki
© 2024 MojaLeta.si Vse pravice pridržane.